Brukerveiledning for Solstråle® helselampe

   •  Anbefalt avstand fra lampen ved lysterapi er ca. 0,5 meter.
   •  Beste tidspunkt for behandlig er så tidlig på dagen (Når man står opp).
   •  Brukertid ved behandlig er fra ½ time (25 cm) til 2 timer daglig (50 cm)
   •  Solstråle® lampen kan brukes som arbeidslys hele dagen.
   •  Oppvarmingen til full lysstyrke tar ca. 3 minutter.
   
   •  Ved bruk av briller blir behandligstiden lengre for å oppnå et godt resultat (dobbel tid).
  Ved intensiv behandling anbefales å ta briller/kontakt linser av.
   •  Det er bedre å benytte lampen på lengre avstand over lengre tid, i stedet for "komprimert" lys i en kort
  periode. Husk at en på sommeren mottar mye lys i lange perioder.