Her finner du noen av våre referanser:

   
►  Vi gratulerer Modum Sparebank1 med Solstråle E Skrivebordsmodeller november 2007. De hadde først
  en lampe på prøve en periode, og resultatet ble så positivt at de investerte i flere. HMS-satsing er positivt
  for de ansatte.
   
►  Forsøl Skole's bruk av 2 Solstråle "Design" Takmodeller i klasserommet for bedring av elevenes
  læringsevne. Forsøket har pågått siden høsten 2007 og gjøres i samarbeide med Frisk i Nord.
  NRK Nordnytt var på skolen å filmet når lampene ble tatt i bruk. Les reportasje på NRK.no
   
►  StatoilHydro ASA gratuleres med innkjøpet av Solstråle E Skrivebordsmodeller (november 2007) til bruk
  på oljeplattformen Heidrun.
   
►  Det norske kombinertlandslaget har 3 utøvere som benytter den meget transportable modellen
  Solstråle bord-/veggmodell når de reiser på konkurransene rundt om i verden i vinterhalvåret.
  Tilbakemeldingen fra Espen Rian er gode, i følge forhandler Anne Britt Børsting ved Rissa Sykepleieservice.
   
►  AHUS, Akershus Universitetssykehus, ved S. Vehkoja, kjøpte høsten 2005 3 Solstråle Gulvmodeller.
  Lampene brukes i et rom som benyttes både til lysbehandling av pasienter, og i tillegg benytter de
  ansatte rommet til møter. Tilbakemeldingen fra S.Vehkoja er meget gode.
   
►  Jan Erik Karlsen, som forøvrig er lærer ved Forsøl Skole, har benyttet en Solstråle bord-/veggmodell til eget
  bruk på morgenen. På dagtid har han plassert lampen ved en av sine 2 fuglehunder. Tilbakemeldingene fra
  Jan Erik er at han aldri har hatt en så fornøyd hund med så fin en pels i mørketiden. Har du spørsmål kan
  Jan Erik kontaktes på telefon 90 98 13 69.
   
►  Bedriftshelsetjenesten i Egersund, Samko BHT v/O.M.Lundø, anbefaler Solstråle til sine 140 bedrifter.
   
►  Klinikk for Psykoterapi AS ved B.H.Sleire låner ut Solstråle til sine pasienter. Sleire har taushetsplikt,
  men innrømmer at lampen har fungert tilfredsstillende.
   
►  Molde Sjukehus, Enhet for Ungdom 2, Hjelset, benytter to av våre modeller ved sin avdeling til bruk og
  behandling.
   
►  Ønsker Bama Gruppen AS, Oslo, lykke til med sine innkjøpte Solstråle E Skrivebordsmodeller vinteren
  2007.
   
►  Landforeningen for Hjerte- og lungesyke, Sintef v/HMS-ansvarlig, Senter mot incest
  Sør-Trøndelag er blant andre fornøyde kunder av Solståle.
   
►  Bjønnesåsen bo-og behandlingssenter, Nøtterøy kommune, monterte høsten 2007 to Solstråle E
  "Design" Takmodeller til anvendelse for sine demente pasienter, både dagpasienter og faste beboere.
  Salget gikk gjennom den ene av våre forhandler i Tønsberg, Aage M. AS.
   
►  Nor-Liner Scandinavia, Oslo, som er leverandør av salongutstyr til alle former for hud- og kroppspleie,
  fikk montert en Solstråle E "Design" Takmodell desember 2006. Kontakt med Nor-Liner ble opprettet på
  Scandinavian Health and Beauty messen i Oslo Spektrum oktober 2006.
   
►  2 takmodeller ble i desember 2006 levert Breivika Videregående Skole, Tromsø.