Migrene og depresjon

Lenge før psykofarmaka kom i handelen, ble depresjoner og melankoli behandlet med lys. Depresjoner er den hyppigst opptredende psykiske lidelsen hos mennesker i alle aldre. Bruk av lys mot vinterdepresjoner var basert på kunnskapen om at lys regulerer produksjonen av hormonet melatonin. Lys har forskjellig effekt på døgnrytmen avhengig av når det blir tilført, og følsomheten for lys endrer seg i løpet av døgnet. Årsaken til at morgenlys er mest effektivt, kan være at man er mer sensitiv for lys ved oppvåkning. Det behøver ikke ha noe med faseforskyvning av døgnrytme å gjøre.

Dagslysmangel kan føre til:

• Mørketidsdepresjon
Migrene og depresjon
Hudsykdommer
Søvnproblemer
Vektøkning
Mangel på energi

Videre kommer serotonin-produksjonen i gang ved bruk av lysbehandling, og det viser seg at ultrafiolett lys trengs i mye mindre mengder enn det hvite, nøytrale lyset.

Lysbehandling er en akseptert alternativ behandling fordi den kan brukes til å korrigere søvnmønsteret. Man har også funnet tegn på at lys stimulerer produksjonen av andre nevrotransmitter (stoffer som formidler forbindelsen mellom nervecellene), som man tror er av betydning ved depresjoner. Dessuten viser det seg at bipolære depressive pasienter hadde bedre effekt enn unipolære. Noen opplevde faktisk effekt allerede etter 2 dagers behandling, og lysbehandling om sommeren viste seg like effektiv som om vinteren.

Ved bruk av Lucimed Luminette og Solstråle® terapilamper blir psyken stimulert. Lampen kan derfor føre til bedring i løpet av kort tid ved behandling av depresjoner. I tillegg reduseres immunsystemets forhøyde betennelsesverdier som inngår ved depresjoner. Da disse forhøyde betennelsesverdiene også kan utløse migrene, kan Lucimed og Solstråle® lysterapiprodukter gi lindring ved migrene når den brukes regelmessig.