Hvordan velger du riktig lysterapiprodukt?

Når du skal velge en lysterapilampe bør du ta hensyn til følgende viktige krav til utstyr: Ved lysbehandling (lysterapi) benyttes en spesiell lysterapilampe spesielt beregnet for lysbehandling, ofte bare kalt terapilampe, dagslyslampe eller rett og slett "lyskasse". Dagslyslampen må yte fra 2 500 - 10 000 luxDe viktigste kravene til en slik terapilampe er:

Lyset fra lampen må være flimmerfritt for å unngå slitne øyne, hodepine og lignende ubehag.
Dette krever at lampen har elektronisk, høyfrekvent forkobling.
Lampen skal gi lite eller ingen UV-stråler som kan skade øyne eller huden.
Andelen blått lys må være innenfor grensene for hva som kan være skadelig for øynene.
Lyset fra lampen skal ha en fargesammensetning (spektrum) som er mest mulig likt naturlig lys eller klart
hvitt lys for å gi sikker og god virkning og for å gi et lys som føles komfortabelt.
Lampen skal gi stor nok belysningsstyrke i passende behandlingsavstand til at lysbehandlingen virker
effektivt og sikkert. 2 500 til 10 000 lux ved brukers ansikt anbefales.
Lyset skal komme jevnt fordelt fra lampen uten punkter med ubehagelig skarpt lys.
Lampen må være godkjent som medisinsk utstyr etter MDD-direktiv
("Council Directive 93/42/EEC of june 1993 conserning medical devices") og tilhørende standarder.

Produsent eller importør skal være tilsluttet returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter. Kommentar: Mange forskere mener at fullspektrum lys (tilnærmet "dagslys" type lys) gir bedre og sikrere virkning enn "vanlig" hvitt lys, mens andre forskere mener at "vanlig" hvitt lys gir like god virkning som fullspektrum lys. En forskjell er i alle fall at fullspektrum lys føles mer "riktig" og komfortabelt og gir bedre fargegjengivelse. Her er andre krav som du også bør vurdere:

Lampen skal ikke kreve mer bordplass enn nødvendig. Du trenger gjerne plass til frokost, kaffe, avis,
håndarbeid osv. mens du tar lysbehandling.
Lampen skal bruke minst mulig strøm. Det sparer naturen og miljøet.
Lampen skal gi tilstrekkelig lys med færrest mulig lyskilder. Det sparer miljøet og kostnader ved utskifting
av lysrør.
Lyskilder bør kunne skiftes uten bruk av verktøy eller faglig assistanse.
Sikringer bør lett kunne skiftes fra utsiden, uten behov for verktøy eller faglig assistanse.
Forhandler, produsent eller importør bør være i stand til å skaffe reservedeler og utføre reparasjoner,
også etter at garantitiden er gått ut.
Leverandører av lysterapilamper kommer og går. Velg en leverandør som har eksistert en stund. Da øker
sannsynligheten for at leverandøren fortsatt er der når du en gang kanskje trenger teknisk assistanse eller
reparasjon en gang i fremtiden.
En lampe av god kvalitet varer lenger og blir derfor rimeligere i det lange løp.
En lampe som varer i mange år sparer miljøet for unødig avfall og forurensing.

Kilde: Tynset Elektronikk