Søvnforstyrrelser og søvnproblemer

Søvn reguleres i hovedsak av 3 faktorer - våkenhetslengde, døgnrytme, vaner og adferd. Lyset er den viktigste tidgiveren for døgnrytmen. Døgnrytmen er relativt stabil og vil opprettholdes selv om forsøkspersoner isoleres fra faktorer som påvirker rytmen. Selv uten påvirkning av lys- og mørkesyklusen, fortsetter man å følge sin egen indre klokke Det har imidlertid vist seg at klokken ikke følger et 24 timers døgn, for den endogene døgnrytmen er faktisk i gjennomsnitt nærmere 25 timer. Dette innebærer at klokken må justeres hver dag.

Dagslysmangel kan føre til:

• Mørketidsdepresjon
• Migrene og depresjon
• Hudsykdommer
• Søvnproblemer
• Vektøkning
• Mangel på energi

Forsinket søvnfasesyndrom innebærer at hele søvnfasen er forskjøvet til et senere tidspunkt. Slike pasienter har problemer med å sovne om kvelden. Lysbehandling har god effekt på korrigering av søvnfasen. Lyset brukes rett etter oppvåkning, og rytmen vil dermed fremskyndes. Ved nattarbeid opplever mange søvnforstyrrelser, mye på grunn av at en ikke får hjelp av dagslyset eller sosiale faktorer til å snu døgnrytmen.

Det er fastslått at lysbehandling har god effekt på alle typer søvnproblemer, og med riktig type lys forbedres også søvnkvaliteten.