Solstråle® lysterapilamper.

Finsk kvalitet
Solstråle er en serie lysterapilamper utviklet og produsert av Valotaina OY, Helsinki. De er ledende innen lysterapi på det finske markedet, og har vært på det europeiske markedet siden starten av 1990-tallet, og da med merkenavnet Medi-Light. Lampene selges i 14 europeiske land, og i Sør-Korea! I Sverige og Norge markedsføres produktet med navnet Solstråle. Alle produktene i Solstråle-serien gir fra 2500 - 10 000 lux, og du kan arbeide i dette lyset så lenge du vil uten fare. Lampene er CE-godkjente etter EU-direktiv:93/42/EEC; FI/CA/09276636-000-5.

Alle modellene er utstyrt med spesiallysstoffrør som er sikkerhetstestet produsert av Osram. Sikkerheten på lysterapilamper generelt (flere produsenter) ble vinteren 1996 testet og undersøkt på Den Tekniske Højskole i Helsinki. I følge undersøkelsens resultater, er alle de testede Solstråle modellene fullstendig ufarlige med henhold til mengden ultrafiolett stråling og bølgelengden på det blåe lyset. Du kan derfor oppholde deg og arbeide i dette lyset uten sunnhetsrisiko og helsefare så lenge du ønsker. Solstråle lampene kan derfor også brukes som vanlig belysning.

Test av Solstråle
Solstråle E Skrivebordsmodell viste seg sikrest i testen. Sikkerheten på eksponeringen av ultrafiolett lys innen et døgn viste at døgnet måtte ha 1025 timer for at strålingen skulle være av skadelig art, dvs. 42 dager mer en hva et døgn innehar av timer. For Solstråle Bord/-veggmodell viste tilsvarende undersøkelse 889 timer.

Ingen risiko ved bruk
Alle lampene som ble testet ble godkjent. Det viste seg at det var stor forskjell mellom de ulike varemerkene. Et eksempel er det amerikanske True-Lite, som viste en klart større UV-stråling enn de øvrige modellene i testen. Kalkylen for sikker eksponering av ultrafiolett lys innen 1 døgn viste på True-Lite 65 timer (dvs. under 3 ganger mer enn døgnets timer). Hos Philips viste undersøkelsen 302 timer. Så det amerikanske merket True-Lite viste vesentlig høyere ultrafiolett stråling enn de øvrige i testen. Ønsker du mer informasjon fra denne testen, vennligst kontakt Valotaina OY. Forskeren Paula Fagerroos selv vil ikke kommentere undersøkelsen. Valotaina OY anbefaler at alle Solstråle -modellene brukes i 1 time uten avbrudd. Dette betyr at for eksempel Solstråle E Skrivebordsmodell i prinsippet kan brukes tusen ganger lengre uten risiko for helsen.

Flimmerfritt lys
Solstråle-lampene har et rolig hvitt fullspektrum lys. Den elektroniske ballasten gjør at svingningene pr sekund er på 30 000 Hz, noe som gjør bruken behagelig.

Lystype
Det vært hevdet at kun Biolux-lys, som svarer til "normalt dagslys (dvs. fullspektrumlys) skulle gi full effekt. Imidlertid har den seneste (Canadisk) forskning vist, at man oppnår fullt ut den samme effekten ved å bruke "kjølig" hvitt lys (smalspektret lys med mindre blått lys). Det vil si at ekspertene har kunnet konstatere at man med like stor suksess kan anvende kjølig hvitt og Biolux-lys. Artikkel/sammendrag av denne rapporten kan du lese på
http://www.lysterapi.net/koostedk.htm

Hvordan skal lysbehandlingen gjennomføres?
Man oppnår bare en lysterapieffekt så lenge man har lyskilden rettet direkte mot øynene. Den beste tiden for lysterapi er om morgenen eller når man står opp. Dette er viktig for ikke å endre døgnrytmen. Man kan godt arbeide eller lese når man tar lysbehandling, og det er viktig at lyskilden treffer netthinnen på øynene.

Veiledning og rådgivning
Det er utarbeidet tydelig veiledning til hver lampe. Du er naturligvis velkommen til å ta kontakt hvis du vil vite mer om lysterapi.

Garanti
Det er 2 års garanti på armatur og 1 år på lysrør.

Anvendelige og rimelige lamper
Valotaina OY, Finlands første utvikler av lysterapilamper for personlig bruk, har utviklet lamper som er meget gunstig priset. Lampene har om lag samme pris som en vanlig kvalitetsbelysningsarmatur, og Solstråle gir deg i tillegg lysterapi på kjøpet.

Advarsel
Det er ikke mulig å benytte en hvilke som helst lyskilde til lysbehandling. Vanlig klart lys fra for eksempel en halogenpære kan gi skader på øyne og hud hvis den brukes til lysterapi, rettet mot øynene. Hvis man er interessert i lysterapi, skal man utelukkende bruke CE-godkjente lysterapilamper som for eksempel Solstråle.

Følgende grupper bør vise forsiktighet
Personer, som har risikofaktor, når det gjelder øynene, bør la en øyelege foreta en rutineundersøkelse av øynene før man begynner med lysterapi, og videre følge dette opp med regelmessig kontroll av øynene. En undersøkelse av øynene før lysterapien starter, anbefales tatt av personer som har f.eks. løsnet netthinne, grønn stær eller organiske sykdommer som påvirker netthinnen (eks. diabetes mellitus).

Mulige bivirkninger
Lyset i seg selv er ikke skadelig. Har du meget følsomme øyne, kan det sterke lyset forårsake irritasjon og røde øyne. Du kan prøve å la lyskilden komme inn fra siden i stedet for forfra, samt å flytte lampen lengre fra ansiktet. Les mer om årsaker til vinterdepresjon